Nghề trader : Đường khán cự -đường hỗ trợ là gì ? Cách vẽ đường trendline

Đường kháng cự và đường hỗ trợ là gì


Đường kháng cự và đường hỗ trợ là gì? Bài viết này blogkinhdoanhonline.com  sẽ giúp bạn  vẽ được xu hướng giá ,giải thích đâu là vùng giá cao nhất (Đường khán cự ) mà người ta chờ chốt lời,và đâu là vùng đáy(đường hỗ trợ) để giúp nhà đầu tư  mua  có lợi nhuận

1.Đường kháng cự và đường hỗ trợ là gì?

A. Đường kháng cự là gì ?

Như hình bên dưới đường Kháng cự là vùng các nhà đầu tư bắt đầu bán ( chốt lời ) rất nhiều,nên thị trường rất là khó để vượt qua đường kháng cự

Đường kháng cự và đường hỗ trợ là gì
Hình minh họa đường kháng cự


B.Đường hỗ trợ là gì ?


Khi  các nhà đầu tư bán nhiều trên vùng hỗ trợ kháng cự thì khi đó giá bắt đầu rớt ,và đường hỗ trợ là vùng các nhà đầu tư mua rất là nhiều nên giá khó mà vượt qua vùng đó (người ta thường gọi là đường hỗ trợ)


Đường kháng cự và đường hỗ trợ là gì
Hình minh họa đường hỗ trợ


C.Khi nào đường kháng cự sẽ trở thành đường hỗ trợ 


Khi thị trường tăng giá đi lên rất mạnh mà nó phá luôn đường kháng cự thì giá của đường kháng cự sẽ thành giá của đường hỗ trợ

Đường kháng cự và đường hỗ trợ là gì
Hình minh họa đường kháng cự thành đường hỗ trợ 


2.Cách vẽ đường trend - line

A.Cách vẽ đường up trend


Khi trend tăng thì bắt buộc đáy sau phải cao hơn đáy trước ,và đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước

Đường kháng cự và đường hỗ trợ là gì
Hình minh họa khi trend tăng

B.Cách vẽ đường down trend


 Khi trend giảm thì bắt buộc đáy sau phải thấp hơn đáy trước ,và đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước

Đường kháng cự và đường hỗ trợ là gì
Hình minh họa khi trend giảm


                                   
  • 5 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay: Tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét